Obiectivele:

  1. Realizarea cercetării istorice a faptelor liderilor comuniști în vederea realizării rechizitoriilor și a apărărilor
  2. Realizarea rechizitoriilor
  3. Realizarea apărării acuzaților
  4. Audierea martorilor la crimele comuniștilor
  5. Judecarea faptelor inculpaților
  6. Mediatizarea proceselor
  7. Publicarea proceselor

Durata proiectului:

1 Octombrie 2017 – 30 Decembrie 2019

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Proiectul se va desfășura pe trei componente:

  1. Cercetarea faptelor liderilor comuniști;

  2. Judecarea acuzaților;

  3. Editarea volumelor ce vor cuprinde procesele liderilor comuniști.

În componenta cercetare vor fi antrenați istorici specializați în istoria comunismului din România, care vor pregăti materialele ce vor constitui probe ale acuzării. Ei vor fi asistenți ai celor ce vor realiza partea juridică a proiectului.

În componenta juridică vor fi antrenați procurori, judecători și avocați care vor realiza efectiv procesele. Ei își vor pregăti pledoariile pe baza documentării pe care le-o vor pune la dispoziție istoricii și a mărturiilor unor foști deținuți politici.

În componenta editorială, se vor realiza volume pentru fiecare proces în parte, ce vor conține studiile care au stat la baza acuzațiilor, pledoariile părților, mărturiile și sentințele. Volumele vor fi însoțite de CD-uri ce vor conține anexele cu documentele ce vor fi aduse în dosare și filmările ședințelor publice.

Procesele se vor desfășura conform procedurilor în diferite săli prestigioase din Iași și din alte orașe ale țării, puse la dispoziție de Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, de Primăria Municipiului Iași sau de instituțiile partenere în proiect. Ședințele de judecată vor avea loc de regulă trimestrial sau conform unor rigori procedurale stabilite de echipa proiectului, după un program anunțat din timp, vor fi cu public și vor fi transmise de către televiziunile partenere.

Toate materialele (rechizitorii, pledoarii și mărturii) vor fi publicate în seria „Procesul comuniștilor din România” de la Editura Institutul European, fiind coordonate de managerul de proiect.

Persoanele vizate spre a fi cercetate și, după caz, trimise în judecată sunt: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Gheorghe Apostol, Vasile Luca, Iosif Chişinevschi, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Teohari Georgescu, Emil Bodnăraş, Alexandru Drăghici, Alexandru Nicolschi, Nicolae și Elena Ceaușescu, Emil Bocu, Tudor Postelnicu, Iulian Vlad.

calendarul acțiunilor