Obiectivele:

  1. Realizarea cercetării istorice a faptelor liderilor comuniști în vederea realizării rechizitoriilor și a apărărilor
  2. Realizarea rechizitoriilor
  3. Realizarea apărării acuzaților
  4. Audierea martorilor la crimele comuniștilor
  5. Judecarea faptelor inculpaților
  6. Mediatizarea proceselor
  7. Publicarea proceselor

Durata proiectului:

1 Octombrie 2017 – 30 Decembrie 2019

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Proiectul se va desfășura pe trei componente:

  1. Cercetarea faptelor liderilor comuniști;

  2. Judecarea acuzaților;

  3. Editarea volumelor ce vor cuprinde proceselele liderilor comuniști.

În componenta cercetare vor fi antrenați istorici specializați în istoria comunismului din România, care vor pregăti materialele ce vor constitui probe ale acuzării. Ei vor fi asistenți ai celor ce vor realiza partea juridică a proiectului.

În componenta juridică vor fi antrenați procurori, judecători și avocați care vor realiza efectiv procesele. Ei își vor pregăti pledoariile pe baza documentării pe care le-o vor pune la dispoziție istoricii și a mărturiilor unor foști deținuți politici.

În componenta editorială, se vor realiza volume pentru fiecare proces în parte, ce vor conține studiile care au stat la baza acuzațiilor, pledoariile părților, mărturiile și sentințele. Volumele vor fi însoțite de CD-uri ce vor conține anexele cu documentele ce vor fi aduse în dosare și filmările ședințelor publice.

Procesele se vor desfășura conform procedurilor în „Aula Magna” a Universității „Petre Andrei” din Iași sau înt-un alt spațiu pus la dispoziție de Primăria Iași, vor fi cu publice și vor fi transmise în direct de către televiziunile partenere. Sedințele de judecată vor avea loc trimestrial.

Toate materialele (rechizitorii, pledoarii și mărturii) vor fi publicate în seria „Procesul comuniștilor din România” de la Editura Institutul European, fiind coordonate de managerul de proiect.

Persoanele vizate spre a fi cercetate și, după caz, trimise în judecată sunt: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Gheorghe Apostol, Vasile Luca, Iosif Chişinevschi, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Teohari Georgescu, Emil Bodnăraş, Alexandru Drăghici, Alexandru Nicolschi, Nicolae și Elena Ceaușescu, Emil Bocu, Tudor Postelnicu, Iulian Vlad.

calendarul acțiunilor